Enkät om ungdomsverksamhet

Utveckla din ungdomsverksamhet med nyckeltal

Vi har genomfört en undersökning med syftet att få fram nyckeltal som beskriver svenska orienteringsklubbars ungdomsverksamhet.

Grundidén bottnar i att vi inte själva vet vad vi är bra på och vad vi behöver förbättra. Med andra ord – vi gissar mest. Om vi däremot får data från andra klubbar så har vi något att jämföra med och något att styra vår verksamhet efter.

Innehåll

Enkäten täcker de flesta aspekterna av ungdomsverksamhet i orienteringsklubbar, som:

  • Hur många ungdomar finns i ungdomsverksamheten?
  • Hur många ungdomar springer minst en tävling/år?
  • Hur många tävlingsaktiva ungdomar har målsmän utan orienteringsbakgrund?
  • Hur många nybörjare är kvar efter ett år?
  • Hur tar ni ut stafettlag?
  • Hur stor andel teknikträningar går i terräng som inte är välbekant för ungdomarna?
  • Samarbetar ni med andra sektioner som elit, motionärer och friidrott?

16 klubbar svarade på enkäten 2020 och 20 klubbar svarade 2023. Några av svaren kan du se här nedan, och du kan också läsa den fullständiga rapporten.