Sprintorientering – en introduktion

Orientering vs sprintorientering

OrienteringSprintorientering
SegrartidRunt 30 minuter på medeldistans (ej ungdomar), varierar på långdistans.12-15 minuter.
TerrängVarierande skogsterräng.Lättlöpt stads- och/eller parkmiljö.
KartaTraditionell kartnorm. Skala 1:7500 – 1:10000.Sprintnorm med skala 1:3000 – 1:4000.
TempoFart som anpassas efter situation.Maxfart hela tiden.
VägvalStrategiska vägval du oftast kan analysera i förväg.Taktiska vägval där du ofta måste bestämma dig snabbt.

Kartnorm

Den största skillnaden mellan traditionella orienteringskartor och sprintkartor är skalan. För sprintkartor är dem 1:3000 eller 1:4000 beroende på klass.

Även ekvidistansen är annorlunda då den är 2 eller 2,5 meter jämfört med 5 meter för skogsorientering.

Några karttecken ritas annorlunda på sprintkartor. De viktigaste är:

Barriärhinder som ej får passeras är ritade med tjocka, svarta streck. Även om de går att passera rent fysiskt så är det förbjudet. Exempel är staket, branter och murar.
Stora stigar är ritade med brun färg, trots att de ej är asfalterade.
Passager genom byggnader är ritade med ljusgrått.

Framförhållning

 • Den enskilt viktigaste tekniken i sprintorientering är att ha framförhållning.
 • Ditt mål är att hålla maxfart hela loppet, då kan du ej stanna för att läsa kartan.
 • När du kommer in mot stämpling skall du ha planen klar för nästa kontroll.
 • Titta på kartan. Röd linje markerar var du kan läsa till nuvarande kontroll, blå linje till nästa kontroll.

Barriärer

 • Om du har tillgång till gamla kartor innan start, identifiera alla stora barriärkarttecken. Var särskilt uppmärksam på staket runt dagis, fotbollsplaner och industrilokaler.
 • När du väntar på kartan, kontrollera om du har insida av stakethörn som kontroller. Kom ihåg dessa kontroller och var uppmärksam när du planerar dessa sträckor.
 • Om du får titta på kartan innan start, kontrollera om din bana påverkas av stora barriärer och kontrollera snabbt kontrollerna som sitter vid staket.

Vägval

 • Vid korta vägvalssträckor är ofta tidsskillnaderna små, tveka inte för länge med att välja.
 • Långa vägvalssträckor skall du läsa in tidigare under loppet där det är lätt att springa.
 • Var observant på barriärer i närheten av kontrollen. Läs sträckan bakifrån för att lista ut bästa kontrolltagning (se kartan, K12).
 • Höjdskillnader kan vara svårt att se på sprintkartor i stadsmiljö, men de påverkar vägvalen om distansen är lika, exempelvis rutnätsgator.
 • Gathörnssvängar saktar ner farten, likaså trappor.

Vanliga misstag

Barriärer

Ett vanligt misstag är att du upptäcker barriärer för sent.

Löparen upptäcker att kontrollen sitter innanför staketet för sent.
Löparen ser inte att kontrollen sitter på insidan av stakethörnet.
Löparen tittar för mycket på strecket och ser inte det långa staketet.

Fel kontroll

Ett annat misstag är att du läser till fel kontroll. Sprintbanor korsar ofta varandra.

Löparen läser på kontroll 13 istället för kontroll 4.
Löparen läser på kontroll 12 istället för kontroll 6.

Återkommande sprinttävlingar

 • Five-O, Västergötland, april.
 • GMOK:s sprintcup, Göteborg, maj-juni.
 • Sprint-DM, Göteborg, juni.
 • Edsdubbeln, Ed, juni.
 • O-Event, Borås, november.