Hyr vår klubbstuga

Vilka kan hyra klubbstugan?

Klubbstugan är i första hand till för föreningens ordinarie verksamhet, men hyrs i mån av tillgänglighet enligt följande principer:

  • Föreningar med orientering som inriktning kan vid enstaka tillfällen hyra stugan för träningar etc. Kostnad 1500 kr/dag.
  • Föreningar som inte har orientering men annan likvärdig ideell inriktning kan vid enstaka tillfällen hyra stugan för träningar etc. Kostnad 2000 kr/dag.
  • Företag (förutsätter en relation/rekommendation av en klubbmedlem) kan hyra stugan för dagkonferenser, motionsaktiviteter etc. Kostnad 5000 kr/dag.
  • Klubbmedlemmar kan vid speciella tillfällen ges möjlighet att hyra stugan till egna arrangemang. Hyr man tex för ett arrangemang en dag och städar nästa så blir kostnaden för 2 dagar. Kostnad 500 kr/dag.

Stugan hyrs inte ut till icke-klubbmedlemmar för fester och liknande arrangemang.

Brandskydd

Vid övernattning i stugan skall Räddningstjänsten Storgöteborg meddelas, det kan göras här.

För allas säkerhet finns här en brandinstruktion. De som hyr kan skriva ut och fylla i hyresavtalet här.

Skicka en förfrågan

    När vill du hyra stugan?