Bli en bättre orienterare

Vi har tagit fram en onlinekurs där vi går igenom olika orienteringstekniska moment. Urvalet av tekniker baseras på en undersökning bland våra ungdomar där vi frågade vad de vill bli bättre på.

Alla kurser finns på vår Youtubekanal samt IGTV.

Att hålla riktning

Att orientera med framförhållning

Kontrolltagning i hög fart

Att minimera bomtider

Att förbereda dig inför tävling

Att bemästra sprintorientering