Integritet och GDPR

Bakgrund

Liksom alla organisationer i Sverige måste vi i Frölunda OL uppfylla regelverket i dataskyddsförordningen GDPR.

Hur vi gör detta framgår i den integritetspolicy som föreningens styrelse har antagit. Då du blir medlem i Frölunda OL (genom att betala medlemsavgiften) ingår du ett avtal där du accepterar att föreningen hanterar dina personuppgifter i enlighet med integritetspolicyn.

Integritetspolicyn i korthet

Policyn är ganska allmänt hållen och mer detaljer om vad den innebär i praktiken ser du nedan:

  • IdrottOnline – RF:s medlemsregister där vi förutom kontaktuppgifter även närvaroregistrerar deltagande i träning och tävling.
  • Eventor – Används för administration av klubbens egna tävlingar och även för medlemmarnas tävlingsanmälningar. Eventor synkas av RF med IdrottOnline.
  • OAdmin – Kassörens databas med medlemsregister, tävlingsuppföljning som ligger till grund för fakturering av medlemmarnas medlemsavgifter, tävlingavgifter och andra ekonomiska transaktioner.
  • Medlemsregistret i IdrottOnline synkas med OAdmin med oregelbunda intervall.
  • Epostlistor för olika ändamål.
  • För ungdomsledare sparas information om vem som redovisat utdrag från belastningsregistret och det är endast ungdomskommitténs sammankallande som hanterar detta.

Vidare är listorna för stugvärdskap och tävlingsvärdar lagrade elektroniskt för visning på vår hemsida. 

I föreningen är det kassören som är integritetsansvarig och är styrelsens kontaktperson i dessa frågor.