Integritet och GDPR

Bakgrund

Liksom alla organisationer i Sverige måste vi i Frölunda OL uppfylla regelverket i dataskyddsförordningen GDPR.

Hur vi gör detta framgår i den integritetspolicy som föreningens styrelse har antagit. Då du blir medlem i Frölunda OL (genom att betala medlemsavgiften) ingår du ett avtal där du accepterar att föreningen hanterar dina personuppgifter i enlighet med integritetspolicyn.

Integritetspolicy

Policyn är ganska allmänt hållen och mer detaljer om vad den innebär i praktiken ser du nedan:

  • IdrottOnline – RF:s medlemsregister där vi förutom kontaktuppgifter även närvaroregistrerar deltagande i träning och tävling.
  • Eventor – Används för administration av klubbens egna tävlingar och även för medlemmarnas tävlingsanmälningar. Eventor synkas av RF med IdrottOnline.
  • OAdmin – Kassörens databas med medlemsregister, tävlingsuppföljning som ligger till grund för fakturering av medlemmarnas medlemsavgifter, tävlingavgifter och andra ekonomiska transaktioner.
  • Medlemsregistret i IdrottOnline synkas med OAdmin med oregelbunda intervall.
  • Epostlistor för olika ändamål.

Vidare är listorna för stugvärdskap och tävlingsvärdar lagrade elektroniskt för visning på vår hemsida. 

I föreningen är det kassören som är integritetsansvarig och är styrelsens kontaktperson i dessa frågor.