Ideellt arbete

Allmänt

Frölunda OL vill genom verksamhetens olika delar vara en klubb där alla känner glädje och samvaro. För att vi ska kunna göra allt vi vill behöver alla hjälpa till, var och en efter eget intresse och egen förmåga.

Det är många delar som behöver ordnas och fixas, allt ifrån att planera ungdomsträningar och arrangera tävlingar till att ordna poängpromenader och sköta underhållet av klubbstugan. I allt vi gör finns det utrymme för både stora och små insatser. 

Arrangemang

Vår klubb har valt att finansiera verksamheten genom egna arrangemang istället för lottförsäljning och liknande. Målsättningen att i genomsnitt arrangera två större orienteringstävlingar per år och medverka som delarrangör av Göteborgsvarvet. Tillsammans med våra poängpromenader genererar dessa en stor del av klubbens intäkter.

Vi hoppas och tror att så många som möjligt kan hjälpa till vid dessa större arrangemang. 

Träningar

Vi behöver också hjälp med att ordna våra egna träningar, läger och resor mm. För detta kommer de flesta av klubbens medlemmar att bli tillfrågade någon eller några gånger per år.

Stugvärdar

Det enda måstet, eller åtminstone nästan ett måste, är att alla som är med i klubbens tränings- och tävlingsverksamhet hjälps åt med att vara stugvärd i samband med träningar en till två veckor per år. Mer information hittar du här.

Tävlingsvärdar

Tävlingsaktiva inom klubben hjälps också åt med att vara tävlingsvärd vid regionens tävlingar. Här handlar det om att vid ett eller ett par tillfällen per år vara den som ser till att klubbtält och klubbflagga kommer med till tävlingen. Mer information hittar du här.

Ungdomsledare

Är du intresserad av att bli ungdomsledare? Du behöver inte själv vara orienterare för att ta en plats i vårt gäng. Du är lika varmt välkommen om du är intresserad av att arbeta med verksamhetens sociala aktiviteter som om du är intresserad av att arbeta med de mer orienteringsspecifika inslagen.

Den övergripande planeringen av årets träning och övriga aktiviteter görs av klubbens ungdomskommitté. Vi hjälps alltid åt vid de olika träningstillfällena och det finns självklart plats för både mindre och större insatser.

Hör gärna av dig till någon av oss ungdomsledare för att få veta mer. Alla är hjärtligt välkomna!