Ordlista för orientering

0-9

25manna – Breddstafett med 25 sträckor där vissa löps parallellt. Avgörs i Stockholm på senhösten.

A

Attackpunkt – Den punkt på kartan du påbörjar kontrolltagningen ifrån. Kallas också för sista säkra.

B

Bomma – Att missa en kontroll. Kan vara kontrolltagning eller fel vägval.

Budkavle – Eller endast kavle. Äldre benämning på stafett, som Tiomila och 25manna.

Brunbild – De bruna karttecknen på kartan, dvs. de som indikerar höjdskillnader. Ibland tränar vi på kartor som bara innehåller brunbild.

C

Catching features – Legendariskt orienteringsdataspel.

D

Definition – Kontrolldefinition, kontrollbeskrivning eller kontrollangivelse. Beskriver kontrollernas placering.

Direktanmälan – Att anmäla sig till en tävlingsbana samma dag på arenan. Heter idag öppna klasser.

Dosa – Stockholmsslang för kompass. Inget vi använder i Göteborg.

Dubbskor – Orienteringsskor med metalldubb i sulan.

E

Ekvidistans – Höjdskillnaden mellan två höjdkurvor.

Eventor – SOFT:s webbtjänst för tävlingar och andra arrangemang.

F

Felstämpling – Om du stämplar vid fel kontroll eller i fel ordning.

Folix – Vår maskot, älgen Folix.

G

Gaffling – Ett sätt att sprida ut löparna då alla startar samtidigt. Löparna får olika banor eller kontroller som tas i olika ordning. På stafetter kan sträckor gafflas mot varandra för att det skall bli rättvist.

Grönområde – Terrängparti med nedsatt löpbarhet pga. tät skog. Markeras med grönt på kartan.

GOF – Göteborgs Orienteringsförbund.

Gå-fram-tid – På en tävling är klockan vid start framvriden tre minuter. Detta beror på att du innan start väntar tre minuter på att kontrollera din pinne, ta kontrollbeskrivning samt karta.

H

Heltäckande klädsel – Pga. risk för spridning av gulsot är det krav på heltäckande klädsel på underkroppen och tröja med korta ärmar på överkroppen vid tävlingar i Sverige.

HittaUt – Friskvårdsprojekt som drivs av Svenska orienteringsförbundet i flera städer. Checkpoints (kontroller) skall hittas och registreras i app eller på hemsida.

Hänga – Att följa efter någon utan att orientera själv. Är tillåtet på stafetter, öppna banor och tävlingar med gemensam start.

H45 Elit, eller H45E – Skämtsam beteckning på gubbar med självbild som elitlöpare. Till sin natur lättkränkta och påpekar minsta arrangörsmiss. Har de senaste prylarna.

J

Jaktstart – Används ibland vid sista etappen på flerdagarstävlingar. Löparna startar den tid de ligger efter ledaren.

K

Kodsiffra – Siffran som identifierar en kontroll i skogen och på kontrollbeskrivningen.

Kontrakurs – Att springa 180 grader fel.

L

Ledstång – Tydliga föremål att följa, som stigar, vägar, kraftledningar, stenmurar osv.

Livelox – Webbtjänst som visar ett GPS-spår över hur du sprungit. Bra för att analysera vägval och bommar.

Långa natten – Mytomspunnen delsträcka i Tiomila. Sträckan är den längsta nattsträckan och är ogafflad, dvs. rak.

M

Marka – Enklare servering på tävlingar.

Maxtid – Den tid du max får vara ute på en tävlingsbana innan du blir diskvalificerad.

Meridianer – Nordsydliga linjer på kartan som du med hjälp av kompassen kan passa kartan med.

MTBO – Mountainbikeorientering.

O

OL – Förkortning av orienteringslöpning eller orienteringslöpare.

Omstart – Gemensam start på stafett för de lag som har delsträckor kvar. Brukar ske en stund efter vinnande lag gått i mål.

Orienteraren – Svenska orienteringsförbundets tidskrift som rapporterar om sporten.

P

Parallellfel – Att bomma en kontroll genom att tro att man är rätt men i själva verket springer parallellt med rätt väg. Vanligt att en förväxlar parallella höjdpartier.

Patrull – När du springer en tävling eller träning ihop med någon annan. Daladubbeln är en sådan tävling.

Pinne – Kortare namn för SportIdent-pinne.

Planka – Benämning på traditionell kompass, dvs. ej tumkompass.

PM – Kort för promemoria och publiceras några dagar innan en tävling. Innehåller all praktisk information om tävlingen.

Pure nylon – Att springa utan något under, dvs. endast med tävlingströja och -byxor.

R

Raka banor – Banor som inte är gafflade vid gemensam start.

Reflexstav – En typ av kontroll som används vid nattorientering. Staven reflekterar när du lyser på den med din pannlampa.

S

SIAC – Trådlös version av SportIdent-pinne som endast behöver vara runt en decimeter från stämplingsenheten för att registrera stämpling. Vanligare på sprint- än skogstävlingar.

Skogssport – F.d. Svenska orienteringsförbundets tidskrift som rapporterar om sporten. Heter numera Orienteraren.

Skugga – Att följa efter någon i skogen, antingen för trygghet eller för att få råd för att förbättra sin teknik. Kallas även för att följa upp. Skall ej förväxlas med hängning.

SOFT – Svenska Orienteringsförbundet.

Spika – Att ta en kontroll perfekt.

SportIdent-pinne, eller SI-pinne. Enheten du använder för att stämpla vid kontroller. Kallas även pinne eller bricka.

Sträcktid – Tiden mellan två kontroller. Kan analyseras med webbtjänsten WinSplits.

Stämpla – Att registrera att du varit vid en kontroll. Görs oftast med SportIdent-pinne på tävling och touchstämpling vid träning.

Stämpla ut – Läsa av registreringarna i SportIdent-pinnen efter ett lopp. Då kontrolleras att du tagit alla kontroller i rätt ordning och ditt resultat registreras.

Sverigelistan – Rankingsystem för svenska orienterare från 15 års ålder.

T

TC – Kort för tävlingscentrum. Kallas idag för arena.

Tiomila – Elitstafett där herrlagen springer tio mil över tio sträckor, både på dagen och på natten. Finns även dam- och ungdomsklass.

Touchstämpling – Att en nuddar kontrollen som stämpling vid en träning.

Touchfri stämpling – Stämpling med SIAC.

V

Varvning – När löpare passerar arenan under loppet. Vanligt vid stafetter.

Vimpel – En typ av flagga med klubbens namn som vi har med oss till tävlingarna. Alla kan då se var vi samlas på arenan.

Å

Åldersklasser – Tävlingsklasser där deltagade styrs av vilken ålder du har. Kallas ibland för huvudklasser.

Ä

#äntligenmåndag – Frölunda OL:s Instagramserie där veckans bästa tävlingsbommar presenteras.

Ö

Öppna klasser – Banor som vem som helst kan springa och där det går att anmäla sig på plats på en tävling.