Policy för stafettuttagningar

Inledning

 • Målsättningen är att alla som vill ska ges möjlighet att springa i klubbens stafettlag.
 • Vår stafettpolicy bör vara i linje med klubbens övergripande vision och mål.
 • Att Frölunda OL ska vara en klubb för alla oavsett nivå på satsning.

I första hand är vi en bredd- och familjeklubb, men vi vill också ha en verksamhet som är rolig för HD21-löpare som ibland springer elitklass. Yttersta HD21 elitlöpare med ambition att vinna de stora stafetterna har vi dagsläget inte en verksamhet som är anpassad till.

Däremot vill vi ha en verksamhet som ger möjlighet till att satsa fullt ut t.o.m junioråldern och ha lag i juniorklasserna i stafett-SM.

Ungdomsstafetter

 • Vår långsiktiga målsättning är att ha lag i samtliga klasser från HD10-HD16 i DM, Ungdomens 10mila, 10mila, Bahco cup samt Bagheerastafetten.
 • Ungdomarna bör/ska ha sprungit aktuell svårighetsgrad på tävling eller träning i okänd terräng tidigare, dvs. stafett ska inte vara första tillfället att gå upp en nivå. Vi ska inte pressa upp ungdomar för att få ihop lag.
 • Ingen toppning upp t.o.m. HD12. Vi skall ha så jämna lag som möjligt.
 • Viss toppning i HD14-16 men alla som vill ska få springa.
 • Vi flyttar inte upp löpare en åldersklass så att yngre löpare gör att äldre löpare inte får plats att springa. Dock kan tolvåringar springa i t.ex. 10milas ungdomsstafett om intresserade 14-16 åringar ges möjlighet att springa i andra lag.
 • Vi har som mål att variera sträckor så att ungdomar prövar springa båda första, andra och tredje då de behärskar aktuell nivå.
 • Då vi har flera lag eller någon ungdom får springa i annan åldersklass så att de också får lag bör det varieras så att inte samma ungdom flyttas varje gång.

Seniorstafetter

Vi strävar efter att ha bästa lag av intresserade löpare, men med målsättning att ha med ytterligare lag som ger alla som är intresserade möjlighet att vara med i egna eller kombinationslag.

Eventuella andra- och tredjelag behöver inte vara toppade utan kan sättas samman för att göra lagen jämna eller för klara av specifika sträckor såsom natt- eller längre sträckor i tredjelag. I vissa fall kan det också vara roligt att få t.ex. en ungdoms- eller veteranprofil beroende på vilka som vill vara med.

Vid relativt jämnt mellan löpares genomsnittliga kilometertid på svart bana (mindre skillnad än 1 min/km) prioriterar vi juniorer/seniorer 17-34 samt aktiva i tränings- och tävlingsaktivitet framför 35+.

Ungdomar upp t.o.m. HD16 kan slå ut äldre juniorer och seniorer om de bedöms klara svart bana och vill vara med. En riktlinje är att en ungdom bör vara fem minuter snabbare på tänkt sträcka om de skall ta en plats framför en junior/senior.

Vid osäkerhet rekommenderas att UK meddelar två till tre tävlingar som extra uttagningsgrundande. Vi vill dock inte ha amerikansk uttagning på dessa tävlingar då vi inte bör tvinga ungdomar/juniorer att springa HD21-klass. Detta kan hamna i intressekonflikt med exempelvis GOF-uttagningar och annat.

Träning

Rekommenderat är att ordna en till två stafetträningstävlingar tillsammans med andra klubbar för att möjliggöra för alla att vara med vid samma tillfälle.

25manna

Fokus på 25manna är att det är en social klubbresa med två lag. Olika åldersregler av arrangören begränsar också lagsammansättningen.

Vår huvudprincip är att ett i stort sätt bästa lag tas ut och att övriga lag görs jämna. Vid jämnt mellan ungdom/junior/senior mot 35+ prioriteras ungdom/junior. Då det är jämnt mellan ungdomar prioriteras ungdomar tränings- och tävlingsflit.

Om yngre ungdom är jämn och stabil med äldre ungdom kan yngre få springa i förstalaget då de äldre ungdomarna då kan springa en svårare sträcka på sin normala nivå i annat lag.

Första- och andrasträckan i andralaget kan/bör prioriteras så att laget inte hamnar för långt efter och ungdomar på parallellsträckor med det inte får stafettkänsla.

Mindre breddstafetter

Mindre breddstafetter som Brudarebackens sprintstafett, Minitjoget och IFK Göteborgs höststafett sker det i allmänhet ingen uttagning till. Ofta finns intresse för familjelag för dessa stafetter.

UK och ungdomskommittén hjälper dock till så att det kan göras lag för alla ungdomar som vill vara med.

Uttagningskommitté

 • Anders Lamm
 • Marcus Hansson