Poängpromenader

Våra poängpromenader

Klubben anordnar ett antal poängpromenader under vår respektive höst i området kring Sisjön. Start och mål är alltid vid klubbstugan och efteråt är du hjärtligt välkommen in på kaffe med hembakt fika. 

Våren 2021 är upplägget annorlunda pga. covid-19. Start och mål kommer att vara utanför klubbstugan och ingen försäljning av kaffe eller fika i klubbstugan. Startavgiften blir dock oförändrad:

  • 20 kr för vuxen.
  • 10 kr för barn.

Du kan starta mellan kl 10 och 14 vid totalt tre tillfällen:

  • 14 mars
  • 21 mars
  • 28 mars

Till klubbens medlemmar

Alla bidrag mottages tacksamt – allt från att baka en kaka till att hjälpa till med frågorna eller att vara med och sköta ruljansen i klubbstugan några timmar.