Poängpromenader

Våra poängpromenader

Klubben anordnar ett antal poängpromenader under vår respektive höst i området kring Sisjön. Start och mål är alltid vid klubbstugan och efteråt är du hjärtligt välkommen in på kaffe med hembakt fika. 

Vårens poängpromenader är avslutade. Välkommen tillbaka hösten 2020.

Till klubbens medlemmar

Alla bidrag mottages tacksamt – allt från att baka en kaka till att hjälpa till med frågorna eller att vara med och sköta ruljansen i klubbstugan några timmar.