Orienteringsträningar

Inledning

Orientering är vår huvudsakliga verksamhet och vi tränar teknikträning på vardagar under vår/höst och på helger under vintern. Teknikträningarna har vi oftast vid Sisjön, Änggårdsbergen, Oxsjön, Safjället, Ruddalen och Sandsjöbacka.

Tisdagar

Orienteringsträningen startar i månadsskiftet mars/april och håller på fram till början av juni. Efter sommaruppehållet drar träningen igång igen i mitten av augusti och fortsätter fram till och med oktober.

Många fortsätter också att träna under vinterhalvåret då uppläggen framförallt är inriktad mot löpträning med orienteringsinslag och vid ett par tillfällen nattorientering och nattsprint.

Du hittar aktuell information om träningarna i klubbens träningskalender likaså i veckobrevet.

Torsdagar

På torsdagar har vi samarbetsträningar med klubbarna Mölndal Outdoor, FK Herkules och IK Uven. Platsen för dessa träningar varierar men dessa träningar är ofta väldigt givande då de går i terrängpartier som inte är lika bekanta för oss.

Söndagar

Under januari-mars arrangerar vi tillsammans med våra samarbetsklubbar Vintercupen, som är ett antal träningstillfällen riktade till både ungdomar och vuxna.

Exempel på banor:

  • Vit/gul, 2,5 km
  • Gul-röd, 3-3,5 km
  • Kort violett, 3-3,5 km
  • Medel violett 4-5 km
  • Lång violett, 7 km

Tidtagning sker med SportIdent för de som vill.

Träningarna brukar starta mellan kl 10:00-11:00 om inget annat anges. För vidare information och anmälan se vår kalender samt Eventor.

Vintercupen är ett samarrangemang mellan FK Herkules, IK Uven, Mölndal Outdoor IF, Göteborgs Skidklubb och Frölunda OL och är gratis för klubbarnas medlemmar. För övriga löpare tas en mindre avgift ut per tillfälle.

Veteranorientering

Veteranorientering brukar arrangeras mitt på dagen och annonseras via Eventor.