Guide till hur du skapar en aktivitet i Livelox

Att skapa en Liveloxträning är inte särskilt svårt och går att göra på några minuter om du vet hur du skall göra. Denna guide visar hur du lägger upp en träning som du skapat i Purple Pen.

För mer avancerade träningar, som gafflade stafetter, hänvisas till Livelox hjälpsidor.

Förberedelser

Se till att du har senaste versionen av Purple Pen innan du börjar. En del funktionalitet finns inte i äldre versioner.

I huvudsak är det två filer som Livelox behöver:

 • En fil med banorna från Purple Pen.
 • En karta.

Banläggningsfil

Livelox kan importera antingen en vanlig Purple Pen-fil eller en sk. IOF utbytesfil. Om kartan du använder i PurplePen är korrekt georefererad är det bäst att exportera en utbytesfil från Purple Pen. Då blir alla kontroller korrekta på kartan utan manuell handpåläggning. De flesta kartor i OCAD-format är georefererade.

 1. Välj Arkiv > Skapa datautbytesfil (IOF XML) i Purple Pen.
 2. Välj IOF XML version 3.0 som filformat. Livelox kan inte importera tidigare versioner.

Kartfil

Om du vet att din förening redan har aktuell karta uppladdad i Omaps kan du hoppa över detta steg.

Det enklaste sättet att skapa en kartfil är att skapa en ny bana i Purple Pen som är helt tom och sedan skapa en bildfil för den.

 1. Skapa en ny bana i Purple Pen och ta bort start och mål.
 2. Kontrollera att utskriftsområdet täcker alla banor.
 3. Välj Arkiv > Skapa bildfiler.
 4. Markera den tomma banan och välj DPI 300 samt World-fil: Ja.
 5. Skapa filerna.

Purple Pen skapar nu en kartfil och en world-fil som innehåller information om georeferering.

Kontrollera att kartfilen inte är större än 8 Mb. Om den är det kan du öppna filen i ett bildredigeringsprogram och ändra färgdjupet till 256 färger (sk. indexerat läge). Ett annat alternativ är att minska på upplösningen vid exporten från Purple Pen men det kan lätt bli för pixligt då. Det går inte att beskära kartan efter export då world-filen då inte längre stämmer.

Nu har vi en banläggningsfil i XML-format, en kartfil (PNG) och en world-fil. Dags att skapa aktiviteten i Livelox.

Tips: Om ni har många klubbträningar på samma karta kan ni antingen ladda upp den till webbtjänsten Omaps (kolla upphovsrätt först) eller spara den exporterade kartfilen och world-filen på ett ställe där flera kommer åt den. Då behöver ni inte göra detta steg för varje träning. Tänk då på att välja ett stort utskriftsområde.

Skapa aktivitet i Livelox

Om du har ett Eventor-arrangemang du skall skapa en Livelox-aktivitet till så gör du det när du skapar arrangemanget i Eventor. Du kan inte lägga till länken mellan Eventor och Livelox i efterhand.

Om du inte har ett Eventor-arrangemang gör du följande:

 1. Logga in i Livelox och välj Administrera > Aktiviteter.
 2. Tryck på Lägg till aktivitet.
 3. Fyll i informationen om aktiviteten. Start- och sluttid används för att kontrollera att upplagda GPS-spår matchar mot aktiviteten så se till att dessa blir korrekta.
 4. Tryck på Spara.

Nu har du skapat en aktivitet i Livelox men inte kopplat några banor eller karta till den.

Konfigurera aktivitet i Livelox

Koppla karta till aktivitet

 1. Välj Kartor.
 2. Välj Ladda upp en karta direkt i Livelox. Om kartan finns i Omaps väljer du det alternativet istället och kan hoppa över resten av stegen som rör karta.
 3. Välj PNG-filen som du exporterade från Purple Pen.
 4. Svara Ja på frågan om world-fil och välj world-filen du exporterade (filändelse PGW).
 5. Välj referenssystem SWEREF99 TM.
 6. Kontrollera georefereringen och tryck på OK.
 7. Ge kartan ett namn och en skala. Skalan styr storleken på banpåtrycket.

Om du får ett felmeddelande vid kartimport beror det på att kartfilen inte är georefererad korrekt. Du behöver då göra detta manuellt, se nästa stycke.

Georeferera en karta manuellt

Detta steg gäller endast för kartor som inte är korrekt georefererade.

 1. Importera kartan enligt punkterna ovan men svara Nej på frågan om World-fil.
 2. Du får nu upp en sida med en satellitbild till vänster och kartan till höger. Markera fyra punkter på sattelitbilden och motsvarande fyra på kartan. Använd tydliga riktpunkter långt ifrån varandra.
 3. Ge kartan ett namn och en skala. Skalan styr storleken på banpåtrycket.
 4. Tryck på spara.

Lägg till banor

Nu är det dags att lägga till banor till aktiviteten.

 1. Välj Banor i Livelox.
 2. Klicka på Välj filer att ladda upp och välj XML-filen du exporterade från Purple Pen.
 3. Om kontrollerna inte är georefererade behöver du göra detta genom att flytta två kontroller som är långt ifrån varandra.
 4. Svara Ja på frågan om du vill skapa klasser baserade på banorna.

Klart! Om varje bana motsvarar en klass så behöver du inte göra mer nu.

Som du kanske märkt är det mest tidsödande momentet att hantera kartor. Har du kartan i Omaps eller kartfil och world-fil sparat för de vanligaste träningsområdena tar det bara några minuter att skapa en enkel Liveloxaktivitet.

Övriga inställningar

Det finns några till inställningar som kan vara bra att känna till.

 • Under åtkomstbegränsningar kan du ange vilka som skall få se aktiviteten i Livelox. Du kan exempelvis begränsa till enbart klubbmedlemmar.
 • Under åtkomstbegränsningar kan du också ange när aktiviteten skall publiceras. Som standard gäller sluttiden men min erfarenhet är att det är bättre att sätta publiceringstid till första start för klubbträningar. Då går det att göra analyser med tränare i princip direkt efter målgång.