Stugan och stugvärdar

Frölunda OL:s klubbstuga byggdes 2005 av klubbens medlemmar och invigningsfesten hölls den 11 juni 2005 med klubbens första Sisjömästerskap.

Med gemensamma krafter ser vi om vår stuga och försöker hålla den i ett gott skick både vad gäller det löpande underhållet och tillfälliga insatser.

Stugvärdslista

Listan över årets samtliga stugvärdar finns här.

Att vara stugvärd

Att vara stugvärd innebär att man har ansvar för klubbstugan under veckans tisdagsträning. Alla medlemmar eller familjer som varit aktiva på tävlingar eller träningar under förra året kan räkna med att bli utsedd till stugvärd 1-2 gånger under året. Antalet tillfällen beror framförallt på hur aktiv man varit som tävlande.

Som stugvärd ska du:

  • Se till att öppna stugan en kvart innan tisdagsträningen.
  • Se till att det finns och serveras fika efter träningen.
  • Se till att städa stugan efter träningen.
  • Se till att släcka och låsa stugan.

Stugvärd är man hela den tilldelade veckan men vanligtvis har vi träning enbart på tisdagar. Om det är aktiviteter någon annan dag meddelas detta stugvärden några veckor i förväg. Ansvarig för att informera är i dessa fall ansvarig för aktuell träning.

Det är nu ett nytt elektroniskt lås på dörren, tillfällig kod kommer med påminnelsemejlet till stugvärdarna. Koden gäller endast tisdag kl. 17-22.

Om man inte kan vara stugvärd den vecka man är uppskriven på, byt med någon annan och uppdatera stugvärdslistan som hänger på anslagstavlan i stugan.

Checklista

Checklista över stugvärdens arbete finns här.

Hyra stugan

Klubbstugan är i första hand till för föreningens ordinarie verksamhet, men klubbmedlemmar kan vid speciella tillfällen ges möjlighet att hyra stugan till egna arrangemang. Kostnad 500 kr/dag.

Stugan hyrs inte ut till icke-klubbmedlemmar för fester och liknande arrangemang.

Läs mer om att hyra stugan här.