Styrelse

Styrelse

Frölunda OL:s styrelse har det övergripande ansvaret för klubbens verksamhet.

2023 års styrelse består av

  • Malin Lamm, ordförande, ordforande@frolundaol.se
  • Lennart Vamling, vice ordförande
  • Per Rubendahl, kassör
  • Richard Torsein, sekreterare
  • Margareta Blomquist, ledamot
  • Susann Skovbjerg, ledamot
  • Elena Orrlöv, ledamot
  • Ulf Almehed, ledamot