Styrelse och stadgar

Styrelse

Frölunda OL:s styrelse har det övergripande ansvaret för klubbens verksamhet.

2020 års styrelse består av

  • Anna Martner, ordförande
  • Richard Blom, vice ordförande
  • Per Rubendahl, kassör
  • Erik Ruotsalainen, sekreterare
  • Margareta Blomquist, ledamot
  • Pär Johannesson, ledamot
  • Malin Lamm, ledamot
  • L-G Wallenius, ledamot

Stadgar

Klubbens stadgar finns att ladda ner här.

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för 2019 finns här.