Styrelse och stadgar

Styrelse

Frölunda OL:s styrelse har det övergripande ansvaret för klubbens verksamhet.

2021 års styrelse består av

  • Malin Lamm, ordförande
  • Lennart Vamling, vice ordförande
  • Per Rubendahl, kassör
  • Erik Ruotsalainen, sekreterare
  • Margareta Blomquist, ledamot
  • Richard Torsein, ledamot

Stadgar

Klubbens stadgar finns att ladda ner här.

Verksamhetsberättelser