Läger i Borås 12-14 november

Nu finns en PM för lägret

som du hittar här.