Årsmöte Frölunda OL

Frölunda OL har årsmöte söndag 23 februari kl 16 i klubbstugan.

På årsmötet presenterar vi föregående års verksamhetsberättelse och bokslut, samt blickar framåt och presenterar verksamhetsplanen för 2020.

Motioner från medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast den 16 februari.

Kallelse och mötesdokument har mailats ut.

Välkomna!