Inbjudan till sprint-DM 2020

Foto: Rikard Fröberg (CC BY 2.0)

Välkommen till trevliga Guldheden för distriktsmästerskap i sprintorientering. Endast tävlande från klubbar i Göteborgsdistriktet är välkomna. Vi ser fram emot en utmanande och rolig tävling!

Klasser

DM-klasser

HD10-HD65. Banlängder enligt SOFT:s rekommenderade segrartider för sprintorientering.

Öppna klasser

Tre klasser i mån av plats, se avsnittet om prioritering nedan. Det är tillåtet att följa upp efter egen start men vi kan ej garantera utspridda starttider.

  • Mycket lätt 1,5 km
  • Medelsvår 2 km
  • Svår 2,5 km

Covid-19

Tävlingen är anpassad till gällande rekommendationer från FHM samt vårt polistillstånd som möjliggör max 50 personer samtidigt i tävlingsområdet. På grund av detta har justeringar gjorts jämfört med ett traditionellt arrangemang. Det finns ingen arena med sedvanlig service och deltagarna ombeds att gå direkt från parkering/transport till start och åter efter målgång enligt principen kom-spring-åk hem.

Håll avstånd och stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom!

Anmälan

Via Eventor senast söndag 18/10 kl 23.59, därefter efteranmälan till onsdag 21/10 kl. 20.00. Anmälan och efteranmälan kan i undantagsfall göras via e-post till: anmalan@frolundaol.se.

Prioritering av klasser

Vårt polistillstånd medger begränsat antal deltagare varför prioritering kan behöva ske. Vi prioriterar i första hand ordinarie anmälda i DM-klasser, sedan efteranmälda i DM-klasser och sist anmälda i öppna klasser.

Anmälda i öppna klasser ser först i slutgiltig startlista om de fått plats eller ej. Vi kommer stänga anmälan i förväg om max antal DM-klassdeltagare anmält sig.

Eventuella efteranmälda kommer lottas in i sin klubbs startintervall.

Ingen direktanmälan utan enbart föranmälan, även i öppna klasser.

Avgifter

Anmälningsavgiften i DM-klasser är 150 kr för vuxna och 80 kr för ungdom tom. 16 år. Avgifterna inkluderar plakettavgift.

För öppna klasser är avgifterna 140 respektive 70 kr.

Efteranmälan mot 50% förhöjd anmälningsavgift.

Hyra SI-pinne: 30 kr, ej återlämnad SI-pinne: 400 kr.

Alla avgifter faktureras i efterhand.

GDPR

I och med anmälan godkänner den tävlande att start- och resultatlista publiceras på Eventor samt ev. bildpublicering på sociala medier. Om du inte vill vara med på bild, vänligen mejla marcus@eklanda.st.

Terräng

Tävlingsområdet utgörs av friliggande större bostadshus, punkthus, parkområden samt mindre skogspartier. Svag till måttlig kupering.

Alla banor förutom de vita har ett mindre antal kontroller i skogspartier.

Klädsel

Heltäckande klädsel då en del kontroller sitter i skogspartier. Linne är tillåtet.

Stämplingssystem

SportIdent (ej touch). Om bricknummer inte anges i anmälan, tilldelas löparen automatiskt hyrbricka.

Karta

Särtryck ur GKR:s kartdatabas Guldheden. Ritad av Maths Carlsson till SM 2013 och reviderad mars 2020.

Skala 1:4 000 för klasser H/D16 till och med H/D40. Övriga klasser, inklusive öppna klasser, skala 1:3 000.

Ekvidistans 2 meter.

Tävlingsområde

Tävlingsområdet är avlyst vilket innebär att tävlande ej får skaffa sig kännedom om tävlingsområdet genom avsiktlig rekognosering.

Banlängder

Herrar

H213,1 km
H202,8 km
H182,6 km
H162,4 km
H142,1 km
H121,8 km
H101,4 km
H352,6 km
H402,6 km
H452,4 km
H502,1 km
H552,1 km
H602,1 km
H651,6 km

Damer

D212,4 km
D202,2 km
D182,2 km
D162,1 km
D141,8 km
D121,8 km
D101,4 km
D352,2 km
D402,1 km
D451,8 km
D501,6 km
D551,6 km
D601,5 km
D651,3 km

Öppna klasser

Mycket lätt 1,5 km1,2 km
Medelsvår 2 km1,8 km
Svår 2,5 km2,5 km

Samling

Snitsel till start börjar vid Guldhedsskolan, markerat med en löpare på kartan ovan. Blåa linjer markerar vägar från hållplatsen Wavrinskys plats samt allmänna parkeringar vid Medicinaregatan och Änggårdskolonin.

Det är inte tillåtet att uppehålla sig vid Guldhedsskolan utan gå direkt till start.

Parkering

För parkering hänvisas till allmänna parkeringar utanför tävlingsområdet, som Medicinaregatan och Änggårdskolonin.

Start

Kl 9.30 – cirka 16:30. Avstånd från Wavrinskys plats till start ca 850 m och från Guldhedsskolan ca 700 m. Kom till start tidigast 10 minuter före starttid.

För både DM-klasser och öppna klasser gäller minutstart.

Startordning

Klubbstart kommer att tillämpas, det vill säga att alla från en klubb startar samlat, därefter nästa klubb och så vidare.

Baserat på antalet anmälda löpare, inklusive efteranmälda till sprint-DM 2020, så är starttiderna per klubb uppskattade enligt tabellen nedan. De slutliga tiderna kommer att framgå av startlistan, men kommer troligtvis inte att avvika mer än några minuter från nedanstående. Ordningen mellan
klubbarna ligger fast och kommer inte justeras.

Den lottade ordningen mellan klubbarna ligger fast och kommer inte justeras.

Ungdomar som även är anmälda till Ungoteket får starta i första startgrupp.

KlubbFörsta start
Ungoteket9:30
Sävedalens AIK9:40
OK Landehof10:12
IK Uven10:32
Mölndal Outdoor IF10:54
Göteborg-Majorna OK11:17
Sjövalla FK11:49
IFK Göteborg Orientering12:22
Frölunda OL13:03
OK Alehof13:21
Kungälvs OK13:48
IK Stern och IF Marin Väst14:01
Göteborgs Skidklubb14:05
Lerums SOK14:14
Tolered-Utby OL-klubb14:34
FK Herkules15:12

Mål

Utbrutet mål med snitslad väg till utstämpling på Guldhedsskolans skolgård. Efter utstämpling måste deltagarna gå från skolgården och tävlingsområdet.

Service

Mycket begränsad service! Ett par toaletter på Guldhedsskolan nära utstämplingen. Här finns Första hjälpen-låda för självhjälp och möjlighet att på väg till start lämna överdragskläder eller liknande.

Ingen transport av överdrag från start.

Priser

Plaketter kommer distribueras i efterhand.

Följ tävlingen digitalt

Bilder och filmer från tävlingen kommer att publiceras löpande på vårt Instagramkonto @frolundaol. Följ oss gärna.

Vi kommer att publicera liveresultat med flera radiokontroller på liveresultat.frolundaol.se.

Huvudfunktionärer

Tävlingsledare

Katarina Almehed (0705-95 67 06) samt Erik Ruotsalainen (0707-19 63 83).

Banläggare

Marcus Hansson (0735-17 78 23)

Kontrollanter

Tävlingskontrollant: Mats Kågeson, GMOK

Bankontrollant: Jan Petter Hansen, GMOK

Tävlingsjury

Ej klart än.

Upplysningar

Tävlingsledningen via e-post sprintdm@frolundaol.se.