Sprint-DM 2020

Aktuellt

Sprint-DM är flyttat till 24 oktober pga COVID-19.

Inbjudan

Åldersklasser

HD10-HD80. Löpare från andra distrikt är välkomna men deltar ej i DM-tävling. Banlängder enligt SOFT:s rekommenderade segrartider för sprintorientering.

Öppna klasser

  • Mycket lätt 1,5 km
  • Medelsvår 2 km
  • Svår 2,5 km.

Anmälan

Via Eventor senast tisdag 26/5 kl 23.59, därefter efteranmälan fram till söndag 31/5 kl. 20.00. Anmälan och efteranmälan kan i undantagsfall göras via e-post till anmalan@frolundaol.se.

Godkännande

I och med anmälan godkänner den tävlande att start- och resultatlista publiceras på Eventor samt ev. bildpublicering på sociala medier. Om du inte vill vara med på bild, vänligen kontakta sekretariatet på tävlingsdagen.

Avgifter

Anmälningsavgift vuxna: 150 kr, ungdom tom. 16 år: 80 kr (inkl. plakettavgift). Efteranmälan mot 50% förhöjd anmälningsavgift, ingen förhöjd avgift i öppna klasser.

Hyra SI-pinne: 30 kr, ej återlämnad SI-pinne: 400 kr.

Alla avgifter faktureras i efterhand.

Arena

Guldhedsskolans skolgård, Dr Heymans gata.

Ta dig hit

Vi rekommenderar i första hand cykel och kollektivtrafik. Spårvagnslinjerna 6, 7, 8, 10, 13 samt busslinjerna 16, 158 och 753 stannar vid Wavrinskys plats, 250 m från arenan.

Bilister hänvisas till allmänna parkeringar, se separat parkerings-PM.

Observera att det inte är tillåtet att vistas i tävlingsområdet innan start.

Terräng

Tävlingsområdet utgörs av friliggande större bostadshus, punkthus, parkområden samt mindre skogspartier. Svag till måttlig kupering. För violetta banor är 10-20% av kontrollerna placerade i skogspartier.

Stämplingssystem

SportIdent (ej touch). Om bricknummer inte anges i anmälan, tilldelas löparen automatiskt hyrbricka.

Karta

Särtryck ur GKR:s kartdatabas Guldheden. Ritad av Maths Carlsson till SM 2013 och reviderad mars 2020.

Skala 1:4 000 för klasser H/D16 till H/D40. Övriga klasser, inklusive öppna klasser, skala 1:3 000.

Ekvidistans 2 meter.

Tävlingsområde

Tävlingsområdet är avlyst vilket innebär att tävlande ej får skaffa sig kännedom om tävlingsområdet genom avsiktlig rekognosering.

Start

Första ordinarie start 18:30. Efteranmälda startar före. Övriga klasser startar mellan 18.30-19:30.

Service

Enklare marka/kafé och första hjälpen vid arenan. Dusch, toalett och omklädningsrum vid skolans gymnastiksal i anslutning till arenan.

Priser

Plaketter i åldersklasserna efterhand som klasserna blir klara.

Hållbarhet

Tävlingen har ambitionen att följa GOF:s checklista för miljöarbete. Billigare kaffe om du har egen mugg.

Tänk på att hur du väljer att ta dig till arenan innebär största klimatavtrycket.

Instagram

Bilder från tävlingen samt vägvalsanalyser kommer att publiceras löpande på vårt Instagramkonto @frolundaol. Följ oss gärna.

Tävlingsledare

Erik Ruotsalainen (0707-19 63 83) samt Katarina Almehed (0705-95 67 06).

Banläggare

Marcus Hansson (0735-17 78 23)

Upplysningar

Eventor eller tävlingsledningen via e-post anmalan@frolundaol.se.