PM, sprint-DM 2020

Välkommen till trevliga Guldheden för distriktsmästerskap i sprintorientering. Vi ser fram emot en utmanande och rolig tävling!

Covid-19

Tävlingen är anpassad till gällande rekommendationer från FHM samt vårt polistillstånd som möjliggör max 50 personer samtidigt i tävlingsområdet. På grund av detta har justeringar gjorts jämfört med ett traditionellt arrangemang. Det finns ingen arena med sedvanlig service och deltagarna ombeds att gå direkt från parkering/transport till start och åter efter målgång enligt principen kom-spring-åk hem.

Håll avstånd och stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom!

Samling

Snitsel till start börjar vid Guldhedsskolan, markerat med en löpare på kartan nedan. Blåa linjer markerar vägar från hållplatsen Wavrinskys plats samt allmänna parkeringar vid Medicinaregatan och Änggårdskolonin.

Det är inte tillåtet att uppehålla sig vid Guldhedsskolan utan gå direkt till start.

Tävlingsområde

Tävlingsområdet, markerat med lila på kartan ovan, är avlyst vilket innebär att tävlande ej får skaffa sig kännedom om tävlingsområdet genom avsiktlig rekognosering.

Du får inte vistas inne i tävlingsområdet innan start, exempelvis genom att gå från parkering eller hållplats till start genom tävlingsområdet.

Start

En start för alla klasser, orange-vit snitsel. Avstånd från Guldhedsskolan till start är 700 meter. Du får inte uppehålla dig vid starten förrän tio minuter innan din starttid.

Observera att även öppna klasser har minutstart enligt startlista.

Vi kan tyvärr ej erbjuda transport av överdragskläder från start.

Terräng

Tävlingsområdet utgörs av friliggande större bostadshus, punkthus, parkområden samt mindre skogspartier. Svag till måttlig kupering.

Alla banor förutom de vita har ett mindre antal kontroller i skogspartier.

Klädsel

Heltäckande klädsel då en del kontroller sitter i skogspartier. Linne är tillåtet.

Trailskor rekommenderas. Skor med metalldubbar är ej tillåtet.

Stämplingssystem

SportIdent (touchfri ej aktiverat).

Hyrbrickor delas ut vid starten. Vid förlust faktureras 400 kr.

I början av banorna sitter kontrollerna mycket tätt. Tänk på att kontrollera kodsiffrorna.

De flesta banorna korsar sig själva. Se till att läsa till rätt kontroll.

Karta

Särtryck ur GKR:s kartdatabas Guldheden. Ritad av Maths Carlsson till SM 2013 och reviderad mars 2020.

Skala 1:4 000 för klasser H/D16 till H/D40. Övriga klasser, inklusive öppna klasser, skala 1:3 000.

Ekvidistans 2 meter.

Inga plastfickor då kartan är tryckt på vattenavvisande papper.

Kontrolldefinitioner finns både lösa samt tryckta på kartan. Många kontroller för de längre banorna så defintionerna för de är långa.

Tävlingsregler

SOFT:s tävlingsregler för sprintorientering gäller.

Tävlande sker på egen risk.

Vänligen respektera planteringar och vegetation i närheten av bebyggelse för vidare god relation med boende. Försök också att hålla avstånd vid passage av personer som rör sig i området.

Vid deltagande i tävlingsklasser är skuggning tillåtet först efter egen start.

Maxtid: 90 minuter.

Banlängder

Herrar

H213,1 km
H202,8 km
H182,6 km
H162,4 km
H142,1 km
H121,8 km
H101,4 km
H352,6 km
H402,6 km
H452,4 km
H502,1 km
H552,1 km
H602,1 km
H651,6 km

Damer

D212,4 km
D202,2 km
D182,2 km
D162,1 km
D141,8 km
D121,8 km
D101,4 km
D352,2 km
D402,1 km
D451,8 km
D501,6 km
D551,6 km
D601,5 km
D651,3 km

Öppna klasser

Mycket lätt 1,5 km1,2 km
Medelsvår 2 km1,8 km
Svår 2,5 km2,5 km

Sprintregler

Vänligen läs på sprintreglerna och gå gärna igenom dem tillsammans med ungdomar och H45/50-gubbar.

Några viktiga regler:

  • Du får inte passera staket ritade med tjock rygg och dubbelstreck, även om det är möjligt att göra det rent fysiskt. Ibland kan grindar i sådana staket stå öppna men det är inte tillåtet att passera genom dem. Du får heller inte sträcka dig över ett sådant staket för att stämpla.
  • Du får inte passera häckar och annan vegetation ritad med den mörkaste gröna färgen. I oktober är en del häckar möjliga att passera pga. mindre växtlighet men det är inte tillåtet.
  • Du får inte passera tomtmark. På kartan finns en hel del planteringar som är markerade som tomtmark.
Bild: SOFT

Snitsling

Vissa häckar, staket och grindar som ej får passeras är snitslade med gul/blå snitsel i terrängen för att förtydliga. Respektera snitslingen.

Förbjudet område

En trafikerad väg samt spårvagnsspår är markerade med förbjudet område på kartan. Dessa områden är ej snitslade i terrängen.

Trafiksäkerhet

Observera att tävlande inte har företräde i trafiken och att deltagande sker på egen risk. Funktionärer får inte reglera den allmänna trafiken utan enbart varna den allmänna trafiken om att lopp pågår.

Banorna passerar gator med mindre trafik. Prata med era yngre deltagare så att de ser sig för innan de springer över en gata.

HD10-banorna är lagda för att minimera kontakt med fordonstrafik men passerar två mindre gator.

Mål

Utbrutet mål med vitsnitslad väg till utstämpling på Guldhedsskolans skolgård. Efter utstämpling måste deltagarna gå från skolgården och tävlingsområdet.

Strava och GPS-spårning

För att få en så rättvis tävling som möjligt ber vi er att ej publicera era lopp på Strava och liknande tjänster innan sista löparen har startat kl. 15.37.

Men lägg gärna upp på Livelox då vi kommer att göra vägvalsanalyser på Instagram.

Service

Mycket begränsad service! Ett par toaletter på Guldhedsskolan nära utstämplingen. Här finns Första hjälpen-låda för självhjälp och möjlighet att på väg till start lämna överdragskläder eller liknande.

Priser

Plaketter i DM-klasser med minst två startande. Plaketter kommer att distribueras i efterhand.

Följ tävlingen digitalt

Bilder och filmer från tävlingen kommer att publiceras löpande på vårt Instagramkonto. Följ oss gärna på @frolundaol.

Liveresultat

Vi har byggt en egen liveresultattjänst där du kan följa denna och andra orienteringstävlingar. Du hittar den på liveresultat.frolundaol.se.

Utvärdering

Fyll gärna i utvärderingen i Eventor så att vi kan utveckla våra kommande arrangemang.

Huvudfunktionärer

Tävlingsledare

Katarina Almehed (0705-95 67 06) samt Erik Ruotsalainen (0707-19 63 83).

Banläggare

Marcus Hansson (0735-17 78 23)

Kontrollanter

Tävlingskontrollant: Mats Kågeson, GMOK

Bankontrollant: Jan Petter Hansen, GMOK

Tävlingsjury

Sammankallande: Anders Larsson, Tolered-Utby OL-klubb.

Upplysningar

Tävlingsledningen via e-post sprintdm@frolundaol.se.

Lycka till önskar Frölunda OL!