PM O-meeting 2023, söndag: Långdistans

PM O-meeting 2023, söndag: Långdistans

Frölunda OL och Mölndal Outdoor IF hälsar välkomna till etapp 3 i Säve


Arena

I Säve.

Parkering

Avstånd till arenan cirka 1900 meter.

Detaljerat parkerings-PM finns här.

Direktanmälan

Direktanmälan kan göras på plats för öppna motionsklasser och Inskolning. Försäljning sker på arenan mellan 9.15 och 11.00.

Kostnad för ungdomar 90:-, övriga 180:-.

Fri starttid mellan 10.00 och 11.30.

Skuggkartor (utan plastfickor) finns för klasserna Mycket lätt 2 km, Lätt 2,5 km och Inskolning.

Start

Första ordinarie start klockan 10.00, efteranmälda startar före.

Öppna klasser och Inskolning har fri starttid mellan 10:00-11:30.

I klasserna H/D14 och 16 tillämpas individuell start med omvänd startordning, vilken baseras på fredagens och lördagens tävlingsresultat. Ledaren startar sist, tvåan näst sist osv. Löpare utan två godkända resultat i dessa klasser startar före de med två godkända resultat. Övriga tävlingsklasser startar enligt vanlig lottad startlista som publiceras på Eventor ett par dagar innan tävlingen.

Start 1: Samtliga klasser. Vid starten finns flera olika startfållor för olika klasser. Följ orange/vit snitsel från arenan, avstånd cirka 1300 meter på åkerkant och grusväg. Toaletter finns 400 meter innan start.

Mål

På arenan.

Terrängbeskrivning

Tävlingsområdet utgörs av ett större och ett mindre höjdområde med stor variation i naturtyp, dock huvudsakligen blandskog, omgivet av kulturmark. Det är delvis mycket detaljrikt. Kuperingen är mestadels måttlig, förutom längs höjdområdenas sidor där den bitvis är stark.

En stor del av området är öppen skog med blåbärsris och måttligt med sankmark, men det finns också områden med ganska tät skog med sämre sikt och framkomlighet.

Det finns några genomgående stigar och en ridväg, därutöver är området relativt stigfattigt.

Karta

OG 636 Säve/Djupedal, senast uppdaterad juni 2023. Kartan är ritad av Maths Carlsson.

Ekvidistans: 5 meter.

Skala 1:10 000 för H/D16-H/D40 samt Svår 7 km, övriga klasser har 1:7 500.

Kartan är tryckt på vattenfast papper, ingen plastficka finns vid start.

Kartjusteringar

Några otydliga stigar har förtydligats med vit snitsel och markerats med banpåtryck på kartan.

För ett bitvis djupt dike mitt i området har ett lämpligt passage-ställe markerats med banpåtryck och vit snitsel.

I ett mindre område, strax norr om starten, pågår skogsröjning, vilket gör att framkomligheten delvis begränsas av stockar och gallringsrester. Det gäller framför allt vid de med G markerade områdena på kartklippet här bredvid.

På en kulle i områdets östra del (runt S i kartsnittet nedan) syns tydligt att det brunnit för någon månad sedan.

Brandhärjat område:

Förbjudna områden

I tävlingsområdets utkanter finns förbjudna områden som är betesmark och/eller odlingsmark. De är markerade på kartan och dess gränser markeras i naturen av el- eller annat stängsel.

Nära mål finns ett mindre förbjudet område i anslutning till tomtmark. Det är markerat på kartan och med snitsel i naturen.

Nummerlappar

Självhäftande nummerlappar för H/D 14-16. Självservering vid starten.

Vätskekontroller

Tre vätskestationer, markerade på kartan, finns utplacerade längs den ridväg som går genom området.

Stämplingssystem

Touch free SportIdent Air+ funktion. Touchfreestämplingen kräver att löparen använder SIAC som löparbricka men enheterna stöder även klassisk stämpling.

SIAC aktiveras vid check innan start.

Eget bricknummer ska anges i anmälan annars tilldelas hyrbricka. Avgift för hyrbricka: 25:-. Vid borttappad hyrbricka debiteras klubben 400:-.

Kontrolldefinition

Tryckt på karta samt lös vid start.

Radiokontroller

Radiokontroll förekommer i H/D14 och H/D16.

Maxtid

150 minuter.

Viltrapport

På arenan, uppge var och när vilt har uppmärksammats.

Resultat

Publiceras på Eventor. Liveresultat på liveresultat.frolundaol.se (mobilanpassad) samt liveresultat.orientering.se.

Priser

Priser efter tre dagars sammanlagt resultat delas ut. Priser i Inskolning varje dag.

Miniknat

Start klockan 9.30-12.00, avgift 20:-. Fina, återbrukade barnböcker som priser.

Service på arenan

Servering, första hjälpen, sportförsäljning av SM-sport och barnpassning av blöjfria barn.

Toaletter

Bajamajor finns på arenan, samt på väg till start. Det är ett stort tryck på toaletterna, det finns tolv på arenan och fyra vid starten.

Dusch

Utomhus i anslutning till arenan.

Sociala medier och löparbilder

Tävlingen har en omfattande rapportering på Instagram så följ gärna @omeeting. Löparbilder från terrängen kommer att finnas tillgängliga för gratis nedladdning från söndag kväll. Håll utkik på Instagram för länk.

Rabatt på Liseberg

I samarbete med Liseberg erbjuds alla deltagare i O-Meeting rabatt på entré och åkpass till Liseberg. Med värdekupongen kostar entré 95:- och Allt-i-Ett (Entré + Stora åkpasset) 395:-. Värdekupongen ger också rätt till att komma in på Liseberg även då vanliga förbokade biljetter till Liseberg är slut enligt webbokningen.

Alla deltagare erhåller en värdekupong oavsett om de deltar en, två eller tre tävlingsdagar.

Värdekupongen lämnar du i Lisebergs biljettkassa och den gäller fr.o.m. fredagen 18 augusti t.o.m. söndagen 20 augusti.

Kupongerna delas ut i klubbkuvert vid informationstältet under tävlingarna. På klubbkuverten finns alla anmälda namn för respektive klubb.

Direktanmälda får sin kupong i samband med direktanmälan.

Observera att värdekupongen under inga omständigheter får säljas eller förmedlas vidare utan enbart användas av deltagare och ledare vid O-meeting. Vänligen respektera detta för vår och alla andra föreningar som ges möjlighet till detta samarbete.

Miljö- och klimatanpassning

O-Meeting arbetar för att reducera arrangemangets miljö- och klimatpåverkan vilket kommer att märkas bl.a. genom hållbara transportalternativ till tävlingen och att det finns källsorteringskärl vid arenan.

I serveringen erbjuds reducerat pris på kaffe vid medtagande av egen kopp och vi erbjuder vegetariska alternativ.

Banläggare

Lennart Vamling och Tim Martner.

Kontrollanter

Tävling: Jonas Pilblad och Bjarne Bäcklund, IFK Göteborg Orientering.

Banor: Viktor Åkerlund och Magnus Falkenström, IFK Göteborg Orientering.

Tävlingsledare

Karin Ingelhag, 0702 21 58 06

Anders Lamm, 0709-874577

Eva Jaxing, 0702 13 85 49

Anders Asp, 0701-089315

Erik Hulthén. 0733-667665

Upplysningar

Anders Lamm, Frölunda OL, anderslamm.al@gmail.com, 0709-874577

Erik Hulthén, MOIF, erik.hulthen@gmail.com, 0733-667665

Partners

Varmt välkomna till en teknisk långdistans i Säve önskar Frölunda OL och Mölndal Outdoor IF!