Parkerings-PM O-meeting 2023, fredag och söndag

Parkerings-PM O-meeting 2023, fredag och söndag

Detaljerad information om parkeringen i Säve


Viktig information för fredagen

Pga pågående förarprov på Trafikverkets yta, som är vår huvudparkering, kan vi inte ta emot några bilar före klockan 16 på fredagen. Tid för första start är anpassad till detta. De som önskar att vara på arenan ännu tidigare rekommenderas att åka med Västtrafiks bussar.

Allmänt

Vi väntar glädjande nog mycket högt deltagande, och vi är måna om att göra så litet klimatavtryck som möjligt. Välj i första hand kollektivtrafik, samåkning i minibussar eller större bussar. Därefter samåkning i personbil. Tack för förståelse!

Kollektivtrafik

Ankomst till hållplats Säve station.

Gångavstånd till arenan är kortare än från bilparkeringen, cirka 1500 meter. Till arenan är det snitslat med violett-vit snitsel. För detaljer om anslutningar se Västtrafiks hemsida eller appen Västtrafik To Go.

Buss 37 (söderifrån): Bussen avgår från Backaplan/Hjalmar Brantingsplatsen en gång per timme och bussresan tar cirka 25 minuter. På Backaplan finns mycket goda parkeringsmöjligheter. Hit ansluter även ett stort antal bussar och spårvagnar.

Buss 39 (norrifrån): Bussen avgår från hållplats Eriksdal en gång per timme och bussresan tar cirka 15 minuter. Observera att buss 39 måste förbeställas på telefon 0771-919090 senast en tim före avresa. Eriksdal ligger på Hisingen, strax söder om Bohus fästning utanför Kungälv. Vid Eriksdal finns en pendelparkering.

Egen buss

Vänligen kontakta arrangören senast dagen före tävlingen för information om lämplig plats för av- och påstigning. Vi kommer inte att ha plats för parkering av bussar i Säve, men kommer att hänvisa dessa till annan plats under tävlingen.

Kontaktperson: Henrik Skovbjerg, tel. 0705-131296.

Personbil och minibuss

Parkering 1

För att komma till huvudparkeringen följer du Kongahällavägen mot Säve by norrifrån eller söderifrån. Följ skyltar Trafikverket (anläggning för förarprov) in på industriområdet där parkeringsvakter anvisar. Följ noga anvisningarna så att alla får plats.

Exakt position i Google Maps.

Avstånd till arenan är cirka 1 700 meter, följ violett-vit snitsel.

Parkering 2

I händelse av att Parkering 1 enligt ovan blir fullsatt så hänvisar parkeringsvakter till Parkering 2, som rymmer ett mindre antal bilar.

Observera att det är smal infart till denna parkering, iakttag försiktighet och följ anvisningar noga. Parkering 2 ligger på den mindre grusplanen längst in på Gullringevägen/Gullringegård.

Exakt position i Google Maps.

Avstånd till arenan är cirka 1 400 meter, följ violett-vit snitsel.

I mån av plats finns även möjlighet att parkera på Pendelparkering Säve.