Vintercupen etapp 6


Göteborgs skidklubb arrangerar etapp 6 i Skatås helgen 6-7 februari.

Plats: Skidklubbens klubbstuga, Skatås.
Parkering: Skatås ordinarie betalparkering. Det normala skall vara att resa med sin familj
eller vanliga samåkare. Man får inte stämma möte med någon på plats.
Kollektivtrafik: Spårvagn 5, hållplats Welandergatan, därifrån ca 900m. Undvik gärna
kollektivtrafiken denna gång!
Anmälan: Senast torsdagen den 4 februari kl 23.59 via Eventor
Start: Fri start vid egen träningstid, från lördag kl 08 till söndag kl 16
Kartor: Kartorna är tryckta hos Kartsam på plastat papper. Hämtas i lådor vid
Skidklubbens klubbstuga. Har du missat anmälan kan du kontakta banläggaren (se
nedan) för att få en PDF-fil skickad för egen utskrift.
Banor:
Gul 2,5 km Skala 1:7 500
Orange 3,6 km Skala 1:7 500
Blå 3,4 km Skala 1:7 500
Svart kort 4,6 km Skala 1:10 000
Svart lång 6,8 km Skala 1:10 000.
Endast skärmar som kontrollmarkering. Inga kodsiffror på skärmarna
Banläggare och kontakt: Lennart Andersson, info@skidklubben.se
Livelox: Banorna ligger uppe i Livelox från kl 15 den 7 februari