Uppskjuten rullskidsträning

Vi skjuter upp rullskidsträningen tills väder och underlag gör det möjligt att genomföra det på ett säkert sätt.

Det behöver vara +2o eller varmare, annars blir det för halt och risk för skador.