U25 – GOF aktivitet

Trivselaktivitet ordnas under O-ringen för alla mellan 16-25 år

Anmälan görs på https://eventor.orientering.se/Activities/Show/8661