Trailgruppen 18 maj

Fortsättning på vårturnén, denna gång i Änggårdsbergen med ingång från väster.

Samling vid parkeringen vid slutet av Gruvgatan. Kl 18 springer vi iväg och in i det kuperade Änggårdsbergen med rösen på en del av höjderna och fågelliv i mossarna.