Torsdagsträning 23 augusti

Herkules håller teknikträning med tema Långsträckor vid Horsikan.

Samling: Horsikas badplats, närmsta busshållplats Hålsten (751).

Parkering: Horsikaplan, Horsikagatan.

Start: Mellan 17.30 och 18.30.

Banor:

  • ÖM3 2.4 km gul
  • ÖM5 3.0 km röd
  • ÖM7 3.0 km blå
  • ÖM8 5.0 km svart
  • ÖM9 7.0 km svart

Träningsmetod: Planera hela banan i förväg, stäm av med kamrat eller ledare. Försök att springa precis som planerat, med tät kartkontakt. Utvärdera efteråt hur det gick.

Kontroller: OL-skärmar, ingen stämpling.

Anmälan senast 21 augusti kl 18 för garanterad färdiginritad karta.

Mer info och anmälan i Eventor.