Teknikträning torsdag 31 maj

FOL arrangerar teknikträning med Teknikslingor (brunbild 2 st, korridor 2 st och kompass 2 st) samt en gul bana.

Teknikträning för FK Herkules, Frölunda OL, IK Uven och Mölndal Outdoor IF utan avgift. Övriga klubbar är välkomna, avgiften är 30 kr.

Anmäl dig helst i Eventor så att vi vet ungefär hur många som kommer.

Från FOL:s klubbstuga är det 1300 m till starten för slingorna.