Teknikträning torsdag 3 maj

Herkules arrangerar Tjeckisk stafett på Safjället.

Man springer två och två och person A tar kontroller med udda nummer medan person B tar kontrollerna med jämna.

Man följer en stig och växlar på denna. Alla kontroller med udda nummer ligger på ena sidan av stigen och de med jämna nummer på den andra.

När A letar efter sin kontroll joggar B fram till nästa växlingspunkt och väntar där på A. Efter växlingen är det ombytta roller osv.

tart mellan 17.30 och 18.30 eller gemensam frivillig start 18.15.

er information finns i Eventor.