Sommarträning 9 juli

FOL arrangerar gemensam träning vid Stora Amundön för de samarbetande klubbarna.

Anmäl er till startgrupp tidig start 17.00 – 17.45 eller sen 18.00-18.45 med max 50 deltagare per startgrupp. Endast anmälan via Eventor senast tisdag 7 juli.

Kartan är en ny automatgenererad karta över Stora Amundön från juni 2020 där höjdkurvor, branter och öppen mark brukar stämma mycket bra medan framkomligheten mellan vitt och grönt kan variera en hel del.

Ta gärna med badkläder!