Information från SOFT om svinpest

Afrikansk svinpest – råd till arrangörer och orienterare.

Läs informationen här.