Göteborgsvarvet 2023

Göteborgsvarvet och Frölunda OL !!

Även detta år medverkar vi i Frölunda OL som funktionärer vid Göteborgsvarvet. Nu har även du som skall springa varvet chans att också hjälpa till!

Vi har fått tillräckligt med svar för att kunna genomföra torsdagen och fredagens uppgifter (tack!) men saknar fortfarande personer för lördagens pass.

På torsdag eftermiddag den 11 maj skall vi sätta upp stolpar och avspärrningsband på några olika platser vid Marklandsgatan och Högsborondellen. Beräknad tidsåtgång ca 2,5 tim. Bemanning finns.

Nytt för i år är att vi fått en förfrågan om att på fredag 12 maj mellan 14 och 21 vara trafikvärdar som skall hänvisa bilister till p-platser vid parkering vid Margretebergsmotet och Villa Belparc. Vi delar upp passet. Bemanning finns.

På lördagen under själva varvet är huvuduppgiften att vara trafikvakter vid Margretebergsmotet och vid rondellen Frölundaborg.

Vi hjälper bilister tillrätta så att obehörig trafik inte kommer in. Arbetspassen är mellan kl. 07 och 20.

Vi delar upp dagen i kortare pass för var och en.

För arbetsinsatsen får klubben betalt. På lördagen får du en baguette och en funktionärsjacka.

Var med och gör en insats för klubben och vara med i händelsernas  centrum!

Svara i Eventor om du kan hjälpa till med avspärrning på torsdag, trafikvärd fredag och/eller funktionär lördag, vilken tid på dagen som passa dig bäst.

Stefan Mårtensson      Maria Vamling