GOF:s sommarläger 2018

Nu är inbjudan ute. Anmäl dig via Eventor senast 14 maj.

Läs inbjudan här.