GO-ringen även 2021

Då O-ringen tyvärr såg sig tvungna att skjuta på Uppsala-arrangemanget ytterligare ett år, så har vi Göteborgsklubbar kommit fram till att, om restriktionerna gör det möjligt, ordna ett ”GO-ringen” i år igen.

Det innebär att medlemmar i Frölunda OL kommer att ha möjlighet att delta i upp till fem ”arrangemang” (etapper) på olika håll i Göteborgsområdet under 5 dagar i vecka 30.

Det innebär också att vi, tillsammans med minst en annan klubb, kommer att ha ansvaret att arrangera en av etapperna. Om vi gör det på ungefär samma sätt som förra året, så behövs två personer för förberedande arbete (en kontaktperson/planeringsansvarig och en som kan medverka i en banläggningsgrupp) och sedan 4-6 ytterligare personer under 1-2 dagar för själva etappgenomförandet. För detta behöver vi din hjälp. Meddela Lennart (lennart.vamling@bahnhof.se) eller Malin (malin.viktoria.lamm@gmail.com) om du har möjlighet att hjälpa till med detta eller om du först behöver veta lite mer. Mer att läsa finns på Eventor.