Fylla på fikakontot?

Vi är många vuxna som fikar regelbundet i klubbstugan.

För att förenkla betalningarna och minska klubbens swishavgift så föreslås att man betalar in en summa pengar som täcker tex vårterminen. Summans storlek får var och en uppskatta.