Frölunda OL – Vision 2030

Nu fortsätter arbetet med att ta fram en vision för Frölunda OL.

I höstas påbörjade vi ett arbete med att ta fram en vision 2030 för klubben utgående från en omvärldsanalys. Vi identifierade några olika scenarier, finns på väggen i klubbstugan, och ska nu fortsätta och slutföra arbetet med att få fram en vision och vad som är viktigt att satsa på.

Redan nu kan vi nog vara säkra på att vi behöver fler personer som kan agera som ledare oavsett vilket scenario som inträffar, dvs ledarutbildning är något vi vill och ska försöka satsa på. Om du är intresserad av att delta i arbetet med att ta fram en Vision 2030 för klubben är du välkommen till klubbstugan lördag 26 januari, kl. 9- ca 12.

Vi börjar med en kort sammanfattning av vad vi hittills kommit fram till och de scenarier vi identifierat, dvs det går bra att vara med även om du inte var med under hösten.

Hör gärna av dig till Malin Lamm, Richard Blom eller Peter Hammersberg om du tänker komma så kan vi köpa fika så det räcker till alla.

Välkomna, Richard, Malin och Peter