Frölunda OL årsmöte

Välkomna till Frölunda OLs digitala årsmöte söndagen 28 februari kl 16.00.

Som vanligt kommer Frölunda OLs årsmöte att hållas i slutet av februari, men i år får var och en fixa tårtan själv då mötet blir helt digitalt. På årsmötet presenterar styrelsen förra årets verksamhetsberättelse och bokslut (det blev en del gjort trots allt). Dessutom blickar vi hoppfullt framåt genom att presentera verksamhetsplanen för 2021, som innehåller betydligt mer tävlingar och budkavlar än vad fjolåret kunde erbjuda. Om du har en motion till årsmötet så skall denna skickas till styrelsen@frolundaol.se senast den 14 februari. I början av februari kommer kallelse, verksamhetsberättelse mm skickas ut tillsammans med länk till Zoom.

Varmt välkomna!
Styrelsen