Folskubbet – priser, bakning och körkort

Vi söker ideer om priser, hjälp med bakning och någon med BE-körkort.

Alla uppslag om priser, främst ungdomspriser, tas emot tacksamt av tävlingsledningen. Markan hoppas att många vill fixa något hembakt och ta med till tävlingen – det brukar vara uppskattat av de tävlande.

Slutligen – vi har en tung vagn som behöver dras med bil till arenan men pga tyngden krävs BE-körkort vilket är en bristvara. Är det någon som kan ställa upp ?

Kontakta tävlingsledningen direkt, dvs Malin Lamm och Peter Hammersberg.