FOL Vision 2030

Framtidsprojektet FOL2030 – För att inte låta business-as-usual och den gamla vanan sakta vagga oss fram så att vi bara drabbas av framtiden har styrelsen initierat ett framtidsprojekt för FOL!

Syftet är att skapa en spelplan för att testa alternativa visioner för FOL:s utveckling. Första steget i detta arbete är att göra en omvärldsbetraktelse och utveckla för oss relevanta scenarier.

Denna övning kommer äga rum lördagen den 27 oktober i klubbstugan från 10.00 till 14-tiden. Vi söker därför ett dussintal intresserad representanter från klubbens alla sektioner som både har kunskap om klubbens och orienteringens historik samt sektionernas kärnkaraktär, som vill delta i denna strukturerade övning med tydlig arbetsgång.

Det är inget krav på att man varit klubbfunktionär innan – och faktiskt nödvändigt att inte alla är det för att få in fler aspekter i denna grundövning.

Om du är intresserad tala eller maila med Malin Lamm, Richard Blom eller Peter Hammersberg.

Välkomna

FOL-styrelsen genom ovanstående