Dag-KM den 10 september

Gemensamt KM för Frölunda, Herkules, Uven och Mölndal Outdoor i Änggårdsbergen torsdag 10 september.

Start: Coronakompatibel klubbstart. Preliminär starttid för FOL: 17:30-17:50
Startintervallet kan komma att efterjusteras något beroende på hur många
anmälda det blir per klubb. Viktigt att alla i respektive klubb beger sig
till start samtidigt, för att minimera trängsel vid målområdet.
En person per klubb hämtar ut samtliga kartor på en gång.
Observera att solen går ned ca 19:45.
Samling: Axgatan, Bifrost.
Anmälan: Via Eventor senast 8/9
Stämpling: SportIdent på de flesta kontroller.
Karta: Änggårdsbergen
Kontrollangivelse: Tryckt på kartan

Ytterligare information, tex parkering, banor och kollektivtrafik liksom anmälan hittas i Eventor.