PM O-meeting 2023, lördag: Sprint

PM O-meeting 2023, lördag: Sprint

Frölunda OL och Mölndal Outdoor IF hälsar välkomna till en sprintupplevelse i centrala Göteborg


Arena

Buråsparken i centrala Göteborg, sydöstra korsningen av Fridkullagatan och Framnäsgatan. Exakt position i Google Maps.

Avlyst område

Tävlingsområdet, markerat med lila på kartan ovan, är avlyst vilket innebär att tävlande ej får skaffa sig kännedom om tävlingsområdet genom avsiktlig rekognosering.

Du får inte vistas inne i tävlingsområdet innan start, exempelvis genom att gå från parkering eller hållplats till start genom tävlingsområdet.

Kollektivtrafik och parkering

Vi uppmanar dig att åka kollektivt eller att cykla/gå till tävlingen. Bilresan till arenan innebär oftast det största klimatavtrycket för tävlingen och sprintetappen går centralt i Göteborg.

Arenan ligger vid hållplats Framnäsgatan som trafikeras av buss 60. Det finns även flera busslinjer som trafikerar närliggande hållplatser. För detaljer om anslutningar, se Västtrafiks hemsida eller appen Västtrafik To Go (iPhone respektive Android).

Om du tar bilen sker parkering på egen hand utanför tävlingsområdet. Vi hänvisar i första hand till Chalmers parkering utmed Gibraltargatan samt Chalmers parkeringshus Gröna mossen utmed Engdahlsgatan.

Avståndet till arenan är cirka 600 meter från båda parkeringarna.

Parkeringsappen som gäller för den stora parkeringen på Chalmers heter ePark och områdeskoden är 1503.

Start

Första ordinarie start är kl 10.00

Start 1: orange/vit snitsel för samtlig klasser, avstånd 800 meter. Observera att det inte finns några toaletter vid starten.

Terrängbeskrivning

Början av banorna går i ett område bestående av studentbostäder och flerfamiljshus. Efter en vägövergång avslutas banorna i ett område med lamellhus med mellanliggande öppna ytor. Stor hänsyn till brunbilden måste tas vid vägval då området är måttligt till starkt kuperat.

Direktanmälan

Direktanmälan kan göras på plats för öppna motionsklasser. Försäljning sker på arenan mellan 9.15 och 10.45.

Kostnad för ungdomar 90:-, övriga 180:-.

Fri starttid mellan 10.00 och 11.30.

Klädsel

Valfri klädsel. Underlaget är till 90% hårdgjord yta och vanliga löparskor alternativt orienteringsskor med gummidobb eller trailskor rekommenderas.

Skor med metalldobb är ej tillåtet.

Vägövergång

Efter lite drygt halva banan passerar samtliga banor en större gata. Vid vägövergången kommer tiden att stoppas mellan kontrollerna med nummer 96 och 97.

Följande gäller:

  1. Stämpla som vanligt vid kontroll nummer 96.
  2. Gå fram till övergångsstället.
  3. Vänta på trafikvaktens tecken på att det är klart att passera vägen.
  4. Passera vägen och stämpla vid kontroll nummer 97.

Tänk på fair play, det är inte OK att stanna vid vägövergången om trafikvakten säger att det är OK att passera.

Karta

Utdrag ur GKR:s karta Krokslätt ritad 2023 av Jens Kaminsky.

Ekvidistans: 2 meter.

Skala 1:4 000 för H/D16-H/D40, övriga klasser har 1:3 000.

Kartan är tryckt på vattenfast papper, ingen plastficka finns vid start.

Lokalt karttecken X (svart kryss) används för fast grillplats.

I tävlingsområdet förekommer några trappor som går i nivåer, detta är inte möjligt att helt entydigt återskapa på kartan. För att förtydliga finns bilder nedan:

Stämplingssystem

Touch free SportIdent Air+ funktion. Touchfreestämplingen kräver att löparen använder SIAC som löparbricka men enheterna stöder även klassisk stämpling.

SIAC aktiveras vid check innan start.

Eget bricknummer ska anges i anmälan annars tilldelas hyrbricka. Avgift för hyrbricka: 25:-. Vid borttappad hyrbricka debiteras klubben 400:-.

Kontroller

Kontrollerna sitter på vissa ställen mycket tätt och de flesta banorna korsar varandra, så var noga med att kolla kodsiffran och läsa till rätt kontroll.

Nummerlappar

Självhäftande nummerlappar för H/D 14-16. Självservering vid starten.

Livelox

Banor publiceras på Livelox efter tävlingen. Observera att sträckfunktionen ev. inte kommer att fungera tillfredsställande för kontroller efter vägpassagen pga. av att tiden stoppats då.

Tävlingsregler och uppförande

SOFT:s tävlingsregler för sprintorientering gäller.

Tävlandet sker på egen risk.

Vänligen respektera planteringar och vegetation i närheten av bebyggelse för vidare god relation med boende. Försök hålla avstånd vid passage av personer som rör sig i området.

Många byggnadshörn skall rundas med risk för kollisioner.

Inhägnande planteringar är förbjudna att passera. På vissa ställen är opasserbara häckar och rabatter glesa och tekniskt möjliga att passera. Vissa är stödsnitslade med svart/gul snitsel andra inte. Det är alltid kartan som gäller.

Trafiksäkerhet

Lågtrafikerade vägar förekommer inom tävlingsområdet, observera att tävlande inte har företräde i trafiken och allmänna trafikregler gäller.

Prata gärna med era yngre deltagare så att de ser sig för innan de springer över en gata.

Kontrolldefinition

Tryckt på karta samt lös vid start.

Maxtid

60 minuter.

Resultat

Publiceras på Eventor. Liveresultat på liveresultat.frolundaol.se (mobilanpassad) samt liveresultat.orientering.se.

Priser

Priser efter tre dagars sammanlagt resultat delas ut på söndagen.

Service på arenan

Servering och första hjälpen.

Toaletter

Bajamajor finns på arenan.

Dusch

Begränsade duschmöjligheter finns på Fysiken Gibraltargatan, gångavstånd 500 meter. Ange bokning Frölunda OL/Mölndal Outdoor IF i receptionen.

Se karta nedan för lämplig väg:

Sociala medier och löparbilder

Tävlingen har en omfattande rapportering på Instagram så följ gärna @omeeting. Löparbilder från terrängen kommer att finnas tillgängliga för gratis nedladdning från lördag kväll. Håll utkik på Instagram för länk.

Rabatt på Liseberg

I samarbete med Liseberg erbjuds alla deltagare i O-Meeting rabatt på entré och åkpass till Liseberg. Med värdekupongen kostar entré 95:- och Allt-i-Ett (Entré + Stora åkpasset) 395:-. Värdekupongen ger också rätt till att komma in på Liseberg även då vanliga förbokade biljetter till Liseberg är slut enligt webbokningen.

Alla deltagare erhåller en värdekupong oavsett om de deltar en, två eller tre tävlingsdagar.

Värdekupongen lämnar du i Lisebergs biljettkassa och den gäller fr.o.m. fredagen 18 augusti t.o.m. söndagen 20 augusti.

Kupongerna delas ut i klubbkuvert vid informationstältet under tävlingarna. På klubbkuverten finns alla anmälda namn för respektive klubb.

Direktanmälda får sin kupong i samband med direktanmälan.

Observera att värdekupongen under inga omständigheter får säljas eller förmedlas vidare utan enbart användas av deltagare och ledare vid O-meeting. Vänligen respektera detta för vår och alla andra föreningar som ges möjlighet till detta samarbete.

Miljö- och klimatanpassning

O-Meeting arbetar för att reducera arrangemangets miljö- och klimatpåverkan vilket kommer att märkas bl.a. genom hållbara transportalternativ till tävlingen och att det finns källsorteringskärl vid arenan.

I serveringen erbjuds reducerat pris på kaffe vid medtagande av egen kopp och vi erbjuder vegetariska alternativ.

Banläggare

Jens Kaminsky

Kontrollanter

Tävling: Jonas Pilblad och Bjarne Bäcklund, IFK Göteborg Orientering.

Banor: Vetle Ruud Braaten, IFK Göteborg Orientering

Tävlingsledare

Karin Ingelhag, 0702 21 58 06

Anders Lamm, 0709-874577

Eva Jaxing, 0702 13 85 49

Anders Asp, 0701-089315

Erik Hulthén. 0733-667665

Upplysningar

Anders Lamm, Frölunda OL, anderslamm.al@gmail.com, 0709-874577

Erik Hulthén, MOIF, erik.hulthen@gmail.com, 0733-667665

Partners

Varmt välkomna till en härlig sprintupplevelse i Göteborg önskar Frölunda OL och Mölndal Outdoor IF!