Göteborg syd, sprintträning 3-6/6

Foto: Rikard Fröberg (CC BY 2.0)

Välkommen till trevliga Guldheden för sprintträning. Träningen är öppen för alla klubbar men gratis för medlemmar i Frölunda OL, Mölndal Outdoor, IK Uven och FK Herkules.

Klasser

  • Violett, lång, 3,5 km
  • Violett, medel 3,0 km
  • Orange, 2,8 km
  • Vit, 1,7 km.

Covid-19

Håll avstånd och stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom.

Anmälan

Anmälan krävs endast för de som tränar på torsdagen och som får utskriven karta. De som tränar övriga dagar erbjuds PDF:er med kartor då vi inte kan förvara kartorna på ett bra sätt på Guldheden. PDF:er kommer att finnas på denna länk.

Anmälan till torsdagsträningen via Eventor senast onsdag 2/6 kl 18.00.

Avgifter

Gratis för medlemmar i Frölunda OL, Mölndal Outdoor, IK Uven och FK Herkules, 30:- för övriga.

Pris för endast PDF är 20:-, gratis för studenter. Swishas till 1236130348.

Terräng

Området utgörs av friliggande större bostadshus, punkthus, parkområden samt mindre skogspartier. Svag till måttlig kupering.

Alla banor förutom de vita har ett mindre antal kontroller i skogspartier.

Skärmar och stämplingssystem

Skärmar sitter ute på torsdagen mellan 18-20. Snitslar efter det fram till söndag kl. 15. Inget stämplingssystem.

Karta

Särtryck ur GKR:s kartdatabas Guldheden. Ritad av Maths Carlsson till SM 2013 och reviderad mars 2020.

Skala 1:4 000 för orange och violetta banor, 1:3000 för vit bana.

Ekvidistans 2 meter.

Livelox

Lägg gärna upp ditt lopp på Livelox för att jämföra vägval.

Samling

Tryckta kartor finns att hämta på lilla ängen bakom Doktor Bondesons gata 1.

Parkering

Allmänna parkeringar, exempelvis vid Doktor Bondesons gata.

Start

Start från kl. 18 på torsdagen. Skärmar plockas in kl 20. Fri starttid övriga tider då snitslar hänger ute.

200 meter från samling till start.

Trafiksäkerhet

Observera att löpare inte har företräde i trafiken och att deltagande sker på egen risk.

Banorna passerar gator med trafik och den långa violetta banan passerar även spårvagnsspår. Prata med era yngre deltagare så att de ser sig för innan de springer över en gata.

Hänsyn

Vänligen respektera planteringar och vegetation i närheten av bebyggelse för vidare god relation med boende. Försök också att hålla avstånd vid passage av personer som rör sig i området.

Banläggare

Marcus Hansson (0735-17 78 23)

Sprintregler

Några viktiga regler:

  • Du får inte passera staket ritade med tjock rygg och dubbelstreck, även om det är möjligt att göra det rent fysiskt. Ibland kan grindar i sådana staket stå öppna men det är inte tillåtet att passera genom dem. Du får heller inte sträcka dig över ett sådant staket för att stämpla.
  • Du får inte passera häckar och annan vegetation ritad med den mörkaste gröna färgen. I oktober är en del häckar möjliga att passera pga. mindre växtlighet men det är inte tillåtet.
  • Du får inte passera tomtmark. På kartan finns en hel del planteringar som är markerade som tomtmark.
Bild: SOFT